Jadwal Dokter Saraf

dr. Afrida. Sp.S

Jadwal Praktek

Senin -
Selasa 11.30 - 14.00
Rabu -
Kamis 11.30 - 14.00
Jumat -
Sabtu -
Wajib Perjanjian

dr. Eka Harmeiwaty, Sp.N

Jadwal Praktek

Senin -
Selasa 16.30 - 18.30
Rabu 16.30 - 18.30
Kamis -
Jumat -
Sabtu 11.00 - 13.00
Wajib Perjanjian

dr. Ida Ratna Nurhidayati, Sp.N

Jadwal Praktek

Senin 10.00 - 12.00
Selasa 10.00 - 12.00
Rabu 10.00 - 12.00
Kamis 10.00 - 12.00
Jumat 10.00 - 12.00
Sabtu 14.00-17.00
Wajib Perjanjian