Jadwal Dokter Gigi spesialis

drg. Hananto, Sp.BM

Jadwal Praktek

Senin -
Selasa 13.00 - 15.00
Rabu 10.00 - 12.00
Kamis -
Jumat -
Sabtu 15.00 - 17.00
-

drg. Ricky Anggara, Sp.Perio

Jadwal Praktek

Senin -
Selasa -
Rabu -
Kamis 13.00 - 15.00
Jumat -
Sabtu 13.00 - 14.00 (Appoinment)
-

drg. Tri Widayanti, Sp.KG

Jadwal Praktek

Senin 10.00 - 12.00
Selasa -
Rabu -
Kamis 17.00 - 19.00
Jumat -
Sabtu 08.00 - 12.00
-